Drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe zostały odmalowane