Praca jest nieodłączną częścią naszego życia, koniecznością, to wielka zaleta, jeśli jest także przyjemnością. Wiele wskazuje na to, że jest to pogląd coraz bardziej istotny podczas wyboru pracodawcy. Zwłaszcza towarzysząca nam pandemia Covid-19 przewartościowała system myślenia wielu ludzi. Coraz ważniejsze staje się poczucie bezpieczeństwa (dot. życia i zdrowia), satysfakcja z wzajemnych relacji – ogólnie mówiąc, dobrostan (wellbeing) pożądany już nie tylko w życiu prywatnym, ale także w miejscu pracy.

Wellbeing, jako kluczowy czynnik decyzyjny

Według prognoz za 10 lat większość pracowników przy wyborze pracy będzie kierowała się polityką firmy nastawioną na zapewnianie personelowi dobrostanu (odpowiedniego komfortu) psychicznego i fizycznego. Ponieważ żyjemy w kulturze sukcesu, osiągnięcie spełnienia zawodowego jest, zwłaszcza dla najmłodszych pokoleń, jednym z niezbędnych elementów satysfakcjonującego życia. Już teraz niektóre działania i benefity weszły do tzw. kanonu „must have”. Pojawia się coraz więcej dyskusji i eventów promujących politykę wdrażania wellbeingu i szczęścia w pracy zawodowej. Jednym z nich jest skandynawska inicjatywa „International Week of Happiness at Work”.

Co daje firmie szczęśliwy pracownik?

Miejsce pracy nie jest luksusowym spa, do którego przychodzimy, by zaznać relaksu.  Sensem działania organizacji jest generowanie zysku, a nie opiekowanie się swoimi pracownikami, dlatego wielu ludzi zaskakuje fakt, że pracodawca powinien dbać o szczęście swoich pracowników i że jest to opłacalne dla przedsiębiorstwa.  W 2010 roku Instytut Gallupa obliczył, że firmy amerykańskie tracą, co roku 300 miliardów dolarów z powodu braku zaangażowania swoich pracowników. Brak zaangażowania, spadek motywacji, a w efekcie zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych przekłada się na niską efektywność i chęć zmiany miejsca pracy. Badania pokazują, że szczęśliwy pracownik jest bardziej związany ze swoją firmą, bardziej zaangażowany w wykonywanie swoich obowiązków, a ponad to, przejawia dużo większą kreatywność, produktywność i elastyczność.  Zadowolony pracownik, to ogólnie szczęśliwszy człowiek, a więc także zdrowszy, bardziej energiczny, który mniej choruje i rzadziej korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Wśród pracowników odczuwających poczucie szczęścia i satysfakcji mniejsze jest ryzyko wypalenia zawodowego, a rotacja w firmach dbających o wellbeing jest niższa.

Szczęście w praktyce

Być może polityka wellbeing i „happiness at work” kojarzy się wyłącznie z benefitami takimi jak karty multisport, dostawy owoców do biura, różnego rodzaju dofinansowania usług (opieki zdrowotnej, ubezpieczenia, posiłków). Owszem, wspomniane benefity stanowią nieodłączny element tego podejścia, jednak koncepcja szczęścia w pracy zakreśla dużo szersze kręgi, wkraczając w sferę procesów i systemów firmy, jej kultury organizacyjnej i relacji między pracownikami. Organizacja dbająca o dobrostan swoich pracowników, to taka, w której występują poniższe elementy:

 • w obszarze proceduralnym:
  • przejrzystość norm i wartości, która już na poziomie procesów rekrutacyjnych pozwala
   na wytypowanie kandydatów o systemie wartości spójnym z tym występującym w danej organizacji. Przykłady: przemyślany proces rekrutacyjny, procedury antymobbingowe;
  • jasne procedury, czyli brak chaosu i niejasności w wykonywaniu codziennych obowiązków, który nie tylko wzmacnia motywację, ale zapobiega popełnianiu podstawowych błędów czy tworzeniu się konfliktów. Przykłady: efektywny onboarding, schematy procesu decyzyjnego, opisy stanowisk;
  • czytelne zasady rozwoju zawodowego i ścieżki kariery. Przykłady: warsztaty rozwojowe, rozmowy oceniające, kursy i szkolenia, zasady rekrutacji wewnętrznej;
 • w zakresie kultury organizacyjnej:
  • ogólne poczucie szacunku do wytworzonej wartości i do drugiego człowieka;
  • stwarzanie warunków pracy, w których jednostki mają prawo wyrażenia swojej opinii. Przykłady: ankiety, sondaże, pudełka na pomysły własne pracowników;
  • odpowiednia komunikacja wewnętrzna, w tym komunikacja empatyczna, istotna przy wprowadzaniu nowych koncepcji np. motywacyjnych. Zanim wprowadzimy dany benefit warto wysłuchać opinii załogi, bo być może karnet na siłownię nie spełni oczekiwań wszystkich pracowników, np. tych, którzy z powodów zdrowotnych nie będą mogli go wykorzystać. Przykłady: szkolenia dla leaderów i managerów, kodeksy komunikacji;
  • zaspokajanie potrzeb pracowników zgodnie z zasadą proporcjonalności – piramida benefitów, powstała w oparciu o piramidę Maslowa (najpierw pracownicze potrzeby podstawowe). Przykłady: organizacja powinna w pierwszej kolejności zapewnić pracownikom możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego czy wypłacać pensję na czas, a dopiero w dalszej kolejności wprowadzać dodatkowe benefity np. lunch na koszt firmy raz w miesiącu;
  • budowanie odpowiedniej atmosfery w pracy i dobrych relacji jednostkowych i zespołowych – budowanie zdrowej atmosfery, czyli pozbawionej toksycznych relacji to podstawa. W szerszym zakresie działania polegają na wdrażaniu rozwiązań, które wzmacniają poczucie wspólnoty, wsparcie i wzajemne zrozumienie. Przykłady: nieformalne spotkania np. na kawę, tworzenie kodeksów współpracy, tworzenie klubów zainteresowań;
 • w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia:
  • informowanie i uświadamianie pracowników o zasadach zdrowego trybu życia.
   Przykłady: warsztaty dietetyczne, programy prozdrowotne;
  • motywowanie i wprowadzanie dobrych nawyków w pracy. Przykłady: dostawy zdrowych przekąsek i owoców, kilkuminutowe przerwy w pracy przed monitorem, stretching w czasie pracy;
  • dbałość o zdrowie. Przykłady: ubezpieczenie zdrowotne, prywatna opieka medyczna, dodatko
   we masaże w miejscu pracy, ergonomiczne meble biurowe, pokoje do relaksu;
  • dbałość o zdrowie psychiczne pracownika. Przykłady: zapewnienie dostępu do pomocy psychologicznej, wsparcie managera, coaching

Happiness at work

International Week of Happiness at Work 
20 - 26 Września 2021

Szczęśliwy pracownik, jest także szczęśliwym rodzicem, sąsiadem czy klientem, w zasadzie wszystkie firmy powinny dbać o wellbeing i szczęście swojego personelu, by uczynić świat lepszym miejscem do życia dla wszystkich. Tak bardzo ogólnie można streścić założenie, które przeświecało twórczyniom inicjatywy Week of happiness at work, Maartje Wolff and Fennande van der Meulen. Utworzona w 2017 roku w Danii koncepcja podkreśla zalety, jakie niesie ze sobą dbałość o potrzeby ludzi w miejscu pracy. Od 2018 roku wydarzenie obchodzone jest na różne sposoby w wielu krajach na świecie. Twórcy eventu przed wszystkim zachęcają do szerokiej dyskusji o wellbeing i propagowania manifestu happiness at work.

Eximius Park wierzymy, że miejsce pracy to nie wszystko. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, która będzie źródłem życiowej satysfakcji, m.in. poprzez podejmowanie ważnych tematów. Dlatego zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę poprzez dyskusję o potrzebach jednostki w miejscu pracy.